O mnieJestem absolwentką studiów magisterskich na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego (specjalizacje psychoterapia oraz terapia rodzin i małżeństw) oraz na Wydziale Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Ukończyłam 4-letnie szkolenie w zakresie psychoterapii indywidualnej organizowane przez Ośrodek Szkolenia i Psychoterapii Intra i rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Brałam również udział w szkoleniu z mediacji rodzinnych organizowanym przez Stowarzyszenie Mediatorów Rodzinnych w Warszawie.

Współpracowałam z Ogólnopolskim Pogotowiem dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" oraz ze Stowarzyszeniem na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy „Niebieska Linia”. Obecnie pracuję w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej Dzielnicy Bemowo.

W pracy terapeutycznej czerpię przede wszystkim z dorobku humanistyczno-egzystencjalnej szkoły psychoterapii oraz z podejścia psychodynamicznego. 

Swoją pracę poddaję regularnej indywidualnej i grupowej superwizji u certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.